Jag får uppdrag från Enheten för Trauma-och Krisbehandling, Polismyndigheten, Jönköping, Region Jönköping samt SOS International.