PSYKOTERAPI


Vad är psykoterapi ?

Psykoterapi kallas i vardagligt tal för samtalsterapi. En behandlingsform som bygger på regelbundna samtal hos en utbildad psykoterapeut under längre eller kortare tid, allt ifrån några veckor till flera år. I samspelet mellan psykoterapeut och patient söker man orsaker och förståelse för problem och lidande. Man tittar på bakomliggande känslomässiga orsaker och dess sammanhang med tidigare och nuvarande livssituation.

Målet är att förändra mönster, förhållningsätt i livet, komma till klarhet och nå fram till vad som hindrar att man inte kan leva sitt liv fullt ut som man skulle vilja.Varför psykoterapi ?

För att det inte finns några genvägar i livet när lidandet är stort och man känner att man "kört fast". Piller – psykofarmaka – kan erbjuda tillfällig lindring men inte lösa problematiken. Att förstå sig själv, förstå sina känslor är kungsvägen till förändring.

När man är i kontakt med vad man verkligen känner får man kraft att ta itu med den förändring som är nödvändig för att få ökad livskvalité. I dialog med psykoterapeuten söker man sig fram till hindren för livskvalitén.När söker jag psykoterapi ?

Man vet vanligtvis när man mår dåligt utöver det normala. Första tecknet är oftast sömnproblem. Sömnen verkar alltid vara en temperaturnätare på hur vi egentligen mår psykiskt sett.

Ångest, stress, oro, nedstämdhet och sömnbesvär går ofta hand i hand. Detta är psykets signal till dig att något är "fel" och behöver åtgärdas. Vi lyssnar ofta lyhört till den fysiska kroppens signaler, smärta. När det gör ont i magen tar vi det ofta på allvar och söker läkare. Den fysiska kroppen har signalsystem för att få oss att reagera. Och tack vare det förhindrar vi kanske att blindtarmen brister när vi svarar på smärtsignalen och söker läkare I tid. Men psyket har också ett signalsystem. Det signalerar ut ångest, oro, nedstämdhet, meningslöshetskänslor som tecken på att något behöver förändras. Sen blir det din uppgift att tolka dessa signaler. Enklast gör men det tillsammans med en erfaren och kunnig psykoterapeut.Vad söker man vanligtvis psykoterapi för ?

Detta till exempel:
Ångest, oro, depression, nedstämdhet, meningslöshetskänslor, stress, utbrändhet, fobier, relationsproblem, dåligt självförtroende och dålig självkänsla, social osäkerhet, kris och sorgbearbetning, ätstörningar, tvångsföreställningar, mobbning, tablett-alkohol-narkotika beroende, sömnproblem…Varför drabbas man av det här ?

En kombination av uppväxtvillkor och den nuvarande livssituationen.Men kan man drabbas av detta utan att ha haft en taskig barndom ?

Naturligtvis. Livet betår av förutsägbara och oförutsägbara kriser. Livets förutsägbara kriser är t ex ålderskriserna. Vi passerar vissa steg i vår utvecklingen som bara måste ske för vår mognads skull. Sexåringen som snart skall ta steget in i skolvärlden, sexårstrotset. Första riktiga sociala kontakten utanför familjen. Tonåringen som snart skall in i vuxenvärlden. Trettioåringen som skall acceptera att man nu räknas som vuxen. Fyrtioåringen som vill förstå vem den verkligen är och göra upp med det förgångna för att kunna leva fullt ut resterande tid som nu har krympt till ungefär halva livet kvar. Detta var ett kortfattat och ofullständigt exempel på livets förutsägbara kriser. De oförutsägbara händer ju förståss oförutsägbart. Här har vi inget skydd. Ingen tid för förberedelse. De oförutsägbara kriserna handlar om nära anhörigs död, skilsmässa, sjukdom, uppsägning från jobbet, olycksfall, utsatthet för brott och allt av otrevligheter som livet kan ge oss. Oftast klarar vi även sådana problem. Men kommer dom för tätt kan tillvaron kännas övermäktig. Då kan det vara dags att söka professionell hjälp.Mitt arbetssätt

Vid ett första samtal kartlägger vi problematiken. Vad du söker för och tänkbara orsaker till ditt dåliga mående. Ibland behöver vi träffas flera gånger för att få "grepp" om problemsituationen men ganska snart vet man om det är en längre eller kortare tids psykoterapi som behövs. Vi gör då en överenskommelse om regelbundenheten i kontakten. En psykoterapisession är 45 min och idealt ses man en gång per vecka.

De terapiformer jag erbjuder är;

Bearbetande långtidsterapi
Fokuserad korttidsterapi
Kristerapi
Stödsamtal
Rådgivandesamtal